Stránka je v beta verzi a je otevřená pouze pro registraci učitelů , pracujeme na kvalitě a nových funkcionalitách, které vám vše usnadní. O spuštení a otevření pro studenty vás budeme již brzo informovat mailem a na Facebooku.
Pyjama Academy

Jiné

V Pyjamas Academy můžete získat i takové počítačové zručnosti, jaké jste nenašli v jiných kategoriích, jako například správu počítačových sítí, anebo programování mobilních aplikací. Zkuste to, a možná najdete vhodného on-line učitele právě pro Vámi hledanou oblast.  E-learning v Pyjamas Academy je jednoduchý. Učte se on-line, kdy chcete Vy, a klidně u toho zůstaňte třeba v pyžamu.

Výsledky vyhledávání

Marian SMUTNY

Marian SMUTNY

V projekční praxi jsem odpočátku využíval výpočetní techniku pro oblast projektování, modelování, vizualizací, fotomontáže a grafiky. Stal jsem se průkopníkem v zavádění CAD systémů v projekčních a realitních kancelářích. Prováděl jsem nezávislé konzultace a poradenství pro firmy např. Wood&comp., Bertellsmann Media, pracoval jako externí lektor a oponent pro ČVUT.
5 let jsem pracoval jako produktový specialista, presaler a prezentátor, vedl jsem mezinárodní workshopy produktových specialistů střední a východní Evropy. 
Od roku 2004 jsem jako projektový manažer řídil různé projekty v oblasti ICT, ať už interně, tak jako outsourcing služeb externím zákazníkům.
Předmět: BIM/CAD ALLPLAN
Popis předmětu: Soubor opatrení a doporučení pro zefektivnění stavební projekční činnosti na výpočetní technice (IT/CAD oblast). Aplikace byla provedena na SW produktu Allplan
Zaměření: Jiné
1 800Kč/90min.Body:0
Stanislav Slačka

Stanislav Slačka

Vzdelanie:

         1968-1973   Základná škola Dúbrava, okr . Liptovský Mikuláš.

         1973-1976  Základná škola Ľubeľa    okr. Liptovský Mikuláš.

         1976-1980 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš.

         1980-1985 MFF UK Bratislava –odbor Približné a numerické metódy, spracovanie technicko ekonomických  informácií.

         1994-1996 EF UMB Banská Bystrica podiplomové štúdium: Manažment školstva a školy.

         1996 Integrácia počítačov do vzdelávania- Holandsko. 

         2002 Cyklické vzdelávanie MS Word- MPC Banská Bystrica.

        2002 Cyklické vzdelávanie MS EXCEL – MPC Banská Bystrica .

        2003-2005 EF- Pedag.F UMB Banská Bystrica –štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium.

        2004 Letná Škola Projektu Infovek.-Budmerice.

        2006 Zavádění e- learningu do vzdělávání na VOŠ a SŠ RENTEL PRAHA.

        2007 Priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov -“ Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Funkčná  gramotnosť pedagogických zamestnancov.

        2015-Škola na dotyk AKADÉMIA- využitie tabletových aplikácií a nástrojov vo vyučovaní.

        2015- Samsung School Modul II- testovanie, vzdelávacie materiály s  podporou tabletou.

        2015- Škola na dotyk- Zmiešané vyučovanie Modul III

        2015- SEDUOCZ- Základy pro svět prezentaci

        2015- SEDUOCZ - Networing:Přirozená cesta k profesijní spolupráci

        2015- SEDUOCZ- Jak na Internet I: Základy používaní Internetu

        2015-SEDUOCZ - Projektové řízení krok za krokem

        2015-SEDUOCZ -Human-Centered Design: Design zaměřený na člověka

        2015-SEDUOCZ - Kurz práce s informacemi

        2015-SEDUOCZ- Internetová bezpečnosť

        2015- GOPAS    - MS Word 2010:úvod

        2015- GOPAS    - MS Excel 2010:úvod

        2015- GOPAS  -  MS Power Point 2010:úvod

Pôsobiská, zamestnávateľa pracovné zaradenie:

 • 1985-1987  ZVT Banská Bystrica –asistent
 • 1987-1992 Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica – programátor, vedúci oddelenia programovania, vedúci oddelenia prevádzky .
 • 1992-2007 Riaditeľ Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici.
 • 2004-2006 Riaditeľ  Ústavu aplikovanej komunikácie UMB Banská Bystrica.
 • 2008-2011 Riaditeľ pracoviska UIPŠ -ŠVS Banská Bystrica.
 • 2012-2013 Vedúci IT pracoviska UIPŠ -ŠVS,Banská Bystrica
 • 2014-2015 Vedúci IT pracoviska- Centrum vedeckotechnických informácií SR- ŠVS BB

 

Pedagogické pôsobiská- pedagogická činnosť,vzdelávanie  v oblasti  používania a využívania Informačno komunikačných technológií.

 • 1987-1989  Ekonomická fakulta VŠE Bratislava.
 • 1987-1993  Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica.
 • 1993-1995  Gymnázium Mládežnícka Banská Bystrica.
 • 1995-1997  Stredná priemyselná škola Jozefa .Murgaša  Banská Bystrica.
 • 1995-1998  Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.
 • 1997-1999  Základná škola Sitnianska Banská Bystrica.
 • 1997-2000  Univerzita Konštantína Filozofa Nitra.
 • 1998-2000  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.
 • 2000-2007  MPC Banská Bystrica.-lektor
 • 2002-2004  Gymnázium Mládežnícka Banská Bystrica.
 • 2004-2006  Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.
 • 2005-2006  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.
 • 2007-2008  Metodicko-pedagogické centrum Trenčín.-lektor
 • 2007-2008  Súkromné gymnázium Orbis Eruditionis Banská Bystrica.-
 • 2009-2011  Základná škola Sitnianska Banská Bystrica.
 • 2011-2015  Katolícka Univerzita  Ružomberok.
 • 2011-2015  RP MPC Banská Bystrica.-lektor
 • 2013-2015  Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Realizácia vzdelávaní používania   digitálnych technológií v inštitúciách: Via Ratio , AIO, Združenie občanov ACADEMY, Úrad práce a iné. 

 

Najvýznamnejšie diela:

 1. Stanislav SLAČKA: Ekonomické aspekty využitia nových informačných technológií v strednom školstve- UMB Banská Bystrica,1996 . 
 2. Stanislav SLAČKA, Michal PROKAJ: Aplikácia e-learningového vzdelávania v podmienkach ŠVS- Zborník  príspevkov zo 4  celoštátnej konferencie INFOVEK  2003  .

3.Stanislav SLAČKA, Miroslav KOHÚT- Lego Dacta 2003, Robocup 2003 a naše úspechy? Zborník príspevkov zo 4 celoštátnej  konferencie INFOVEK 2003.

4.Mgr. Stanislav Slačka:  Aplikácia projektu informatizácie regionálneho školstva  v Školskom výpočtovom stredisku, Zborník Medzinárodná konferencia UNINFOS 2005,  Banská Bystrica,             2005.

5.Mgr. Stanislav SLAČKA: TECHNICKÉ PROSTRIEDKY VO VZDELÁVACOM PROCESE- UMB Banská Bystrica, 2005 . 

6.Spoluautor učebnice:  Jozef Benčo a kolektív: Ekonomika a manažment vzdelávania.

 1. Mgr. Stanislav Slačka- Slobodný a otvorený softver v slovenskom školstve str 25-30 . Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2011 , 6.-9. júla 2011 Žilina 
 2. Mgr. Stanislav Slačka - Wiki nástroje, možnosti využitia v školstve str. 208-210. Zborník príspevkov  19.ročníka Národnej konferencie Didinfo 2013, 10.-12.apríla 2013 Banská Bystrica.

           

2006  Spoluautor a lektor projektu Seniori v počítačovom svete
 http://viaratio.webnode.sk/products/referencie-1/ - projekt pre seniorov z okresu Banská Bystrica.
2009  Spoluautor digitálneho projektu a wiki-encyklopédie 
Pamätníky : http://wiki.svsbb.sk/snp/

2011-2013 Spoluautor projektu Školskej wiki-encyklopédie: http://wiki.svsbb.sk

2013  Lektor projektu "Podpora vytvárania pracovných miest" -projekt pre dlhodobo nezamestnaných z okresu Banská Bystrica.

2013 -2015  Odborný garant Domácej súťaže číslo 1 ZENIT pre základné školy- projekt pre základné školy  http://www.zsodborne.sk

 

  Členstvo v  organizáciách :

 • Predseda krajskej školskej rady Banská Bystrica -1998-2002.  
 • Predseda Rady školy pri Gymnáziu M.Kováča Mládežnicka 51 B.Bystrica 1999-2002.
 • Podpredseda rady školy pri Strednej odbornej škole , Školská 5 B.Bystrica  2008-2011.
 • Člen Rady pre informatizáciu a informatiku v školstve pri MŠ SR- 2006-2010.
 • Člen Slovenskej komisie Zenit -od 1996.
 • Predseda Slovenskej komisie ZENIT   2009- 2012
 • Predseda Celoštátnej odbornej komisie ZENIT od roku 2012.
 • Predseda krajskej komisie ZENIT- súťaže stredoškolákov, Banskobystrický kraj-od roku 2012
 • Predseda správnej rady neziskovej organizácie Via Ratio n.o. Banská Bystrica viaratio.webnode.sk
 • Člen  predsedníctva Slovenskej spoločnosti elektronikov-od roku 2012
 • Vedúci klubu Slovenskej spoločnosti elektronikov pri ŠVS Banská Bystrica.
 • Člen SOIT - Spoločnosť pre otvorené informačné systémy.

 Ocenenia:

2004- Ďakovný list Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri rozvoji talentovanej mládeže.

2006 - Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2005 .

2009 - Ďakovný list podpredsedu vlády SR za dlhoročnú prácu vo funkcii člena Slovenskej komisie ZENIT

2014- Ďakovný list Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR za dlhoročnú prácu s talentovanými a tvorivými žiakmi stredných škôl SR.

 

        Záľuby: Tenis, futbal, lyžovanie, Internet.


Viac tu: http://sslacka.webnode.sk/o-mne/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

Předmět: Tvorba interaktívnych testov, Tvorba a spracovanie multimédií,
Popis předmětu: Začiatočníci, pokročilí
Zaměření: Jiné, Microsoft Office
840Kč/45min.Body:0
Reklama
Katerina Rutova

Katerina Rutova

Předmět: Zoner Photo Studio - úpravy fotografií
Popis předmětu: Úpravy fotografií v Zoner Photo Studiu pro začátečníky. Pokud byste rádi uměli upravovat své fotky tak, aby vypadaly báječně a nemáte zkušenosti s jejich úpravami, právě pro vás je vhodný kurz Zoner Photo Studio - úpravy fotografií.
Zaměření: Fotografie, Jiné
240Kč/50min.Body:0